środa, 29 sierpnia 2012

burza mózgów


Burza mózgów tzw. Brainstorming, przedstawiony przeze mnie w dosłownym znaczeniu :)


Dla tych, którzy się nie spotkali z określeniem:

Burza mózgów – technika wywodząca się z psychologii społecznej, która ma na celu doskonalenie decyzji grupowych. Burza mózgów jest również formą dyskusji dydaktycznej, wykorzystywaną jako jedna zmetod nauczania. Zalicza się ją wówczas do metod aktywizujących, która stanowi podgrupę metod problemowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz